សព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកលក់អនឡាញជាច្រើន បាននាំទំនិញពីបណ្តាលប្រទេសមួយចំនួនធំយកមកលក់នៅតាមទីផ្សារកម្ពុជា។ ហើយក៏មានអ្នកលក់មួយចំនួនតូចបាននាំទំនិញមកពីប្រទេសចិនហើយទំនិញដែលពួកគាត់យកមកលក់នៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរកំពុងតែលក់ដាច់ខ្លាំងមួយផងដែរ។

ពេលនេះ សូមបង្ហាញនៅទំនិញចិន ៤ មុខដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅស្រុកខ្មែរ


១.គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមកាន់តែស៊ីវីល័យ ហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន ដែលធ្វើអោយអ្នកលក់មួយចំនួនបាននាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចពីប្រទេសចិនដែលគ្រឿងទាំងអស់នោះមានដូចជា ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ កាសទូរស័ព្ទ USB កុំព្យូទ័រនឹងគ្រឿងអេឡិចមួយចំនួនទៀត។ ជាពិសេសទៅទៀតមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមានតម្រូវការខ្លាំងមួយពីគ្រឿងទាំងអស់នេះទើបធ្វើអោយលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

២.សំលៀកបំពាក់

យីហោសម្លៀកបំពាក់ ហាក់បីដូចជាកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យមួយនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី ដោយសារមានមនុស្សទូទៅចូលចិត្តផ្លាស់ប្តូរម៉ូតខោអាវ ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ ទើបធ្វើអោយយីហោមួយនេះក៏កាន់តែរកចំណូលបានច្រើនផងដែរ ហើយក៏មានអ្នកលក់មួយចំនួនបាននាំទំនិញ មកពីប្រទេសចិនដែលមានដូចជាកាបូប ស្បែកជើង ខោអាវ ។

៣.គ្រឿងកាឡៃ

ជាទូទៅគ្រឿងកាឡៃ វាគ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អខ្លួនដែលយុវតីភាគច្រើនចូលចិត្ត ហើយគ្រឿងកាឡៃមួយនេះមានការពេញនិយមបំផុតដែលមានដូចជាខ្សែក ខ្សែដែ ខ្សែជើង ក្រវិក កងដៃ ពោលមានអ្នកលក់មួយចំនួនធំនាំចេញពីប្រទេសចិនយកមកលក់នៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ ហើយពួកគាត់យកទៅឡាយលក់នៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតទើបធ្វើអោយពួកគាត់លក់ដាច់ខ្លាំង។

៤. ទំនិញ Grand B

មុខទំនិញ Grand B ជាប្រភេទមុខទំនិញដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមួយគួរសម ហើយក៏មានអ្នកលក់មួយចំនួនបាននាំទិញប្រភេទនេះយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរ ដើម្បីអោយអតិថិជនមានលទ្ធភាពទិញយកមកប្រើប្រាស់។ ហើយចំពោះគុណភាពទំនិញប្រភេទនេះ គឺមានគុណភាពល្អមួយផងដែរ ទើបធ្វើអោយទំនិញមួយនេះក៏ជោគជ័យនៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរមួយផងដែរ៕

上一篇:6 Tips For Founders to Increase Productivity 下一篇:如何操盘好一摊生意?